Dona i empresa: caminant cap a la igualtat

Dona i empresa: caminant cap a la igualtat

Com a màxim, el 7 de març de 2022, totes les empreses de més de 50 persones treballadores estaran obligades a tenir elaborat, pactat i registrat el seu Pla d’Igualtat, tal com recull el RDL 6/2019, de l’1 de març, que modifica la LO 3/2007. Què és un Pla...