Us presentem A punt Mataró, una acadèmia de reforç compromesa amb l’èxit educatiu dels estudiants. Amb tres àrees d’actuació principals, estem preparats per ajudar-vos en diferents etapes de la vostra formació.

Oferim reforç escolar per a primària i ESO, amb un equip professional qualificat per millorar les habilitats en les diferents matèries i àrees d’aquestes etapes educatives. També proporcionem classes de reforç per a batxillerat, amb l’objectiu de garantir l’adquisició dels coneixements necessaris per aconseguir els millors resultats possibles. A més, preparem als alumnes/as per superar les proves d’accés, amb un programa que us ajudi a abordar aquesta etapa amb confiança.

En parlem amb en Raúl Martín i en Manel Prieto, directors i coordinadors pedagògics del centre que acaba d’obrir les portes a Mataró.

Amb quins objectius neix A Punt?

A Punt neix amb l’objectiu clar d’oferir un centre de reforç escolar compromès amb l’èxit educatiu dels nostres estudiants. Volem proporcionar un suport integral que ajudi els alumnes a assolir els seus objectius curriculars i, a desenvolupar una motivació positiva envers l’aprenentatge. A més, volem ser un recurs fonamental per a aquells que s’enfronten a les etapes de Primària, ESO i Batxillerat, i preparar-los adequadament per afrontar amb confiança les proves d’accés a la universitat.

El reforç escolar és clau per a molts alumnes. D’entrada, pel que fa a assolir els objectius curriculars, però, sobretot, per reforçar aspectes més emocionals, com la motivació de l’alumne davant l’aprenentatge. Quina metodología feu servir per aconseguir-ho ?

Totalment d’acord, utilitzem una metodologia educativa centrada en l’alumne, que busca reforçar no només els aspectes acadèmics sinó també els emocionals. Mitjançant un equip professional qualificat, adaptat a les necessitats individuals de cada estudiant, oferim una atenció personalitzada. Aquest enfocament ens permet comprendre les inquietuds i motivacions de cada alumne, i a partir d’aquí dissenyar un pla d’aprenentatge adaptat que fomenti la confiança en un mateix i el desig de superació. A més, comptem amb un servei de psicopedagogia que orienta al nostre professorat amb el seguiment de l’alumnat i la incorporació de les estratègies metodològiques més adient per a cada alumne.

Us manifesteu compromesos amb l’èxit educatiu del vostre alumnat. Quines són les principals necessitats que abordeu?

Les principals necessitats que abordem a A Punt se centren en dos àmbits essencials: en primer lloc, ajudar els alumnes a comprendre i assimilar els continguts curriculars, superar dificultats i millorar les seves habilitats en diferents matèries. En segon lloc, busquem fomentar la confiança i la motivació intrínseca de l’alumne, perquè aquestes qualitats són clau per a un aprenentatge efectiu i una millora en el rendiment acadèmic. Així, aconseguim que els nostres estudiants desenvolupin una mentalitat positiva cap a l’aprenentatge i es converteixin en alumnes autònoms i segurs d’ells mateixos.

El vostre equip és jove i sou emprenedors. Es fomenta prou l’esperit emprenedor entre l’alumnat?

Des de la formació reglada convencional s’estan introduint, cada cop més matèries i temari que fomenten l’emprenedoria, però des de la nostra experiència, creiem que calen més recursos perquè als alumnes puguin experimentar i tinguin vivències reals, i per al professorat, recursos de formació i conscienciació.

Des d’A Punt, volem inspirar l’esperit emprenedor entre els nostres estudiants. Intentarem transmetre als alumnes la importància de la determinació, la creativitat i la perseverança per aconseguir els seus objectius. També tenim en projecte organitzar activitats i tallers relacionats amb l’emprenedoria, amb l’objectiu de desenvolupar-hi habilitats i promoure la iniciativa en els joves.

Com heu viscut vosaltres aquest camí cap a crear el vostre propi negoci?

El camí cap a la creació de l’Acadèmia A Punt Mataró SL està sent emocionant i enriquidor. Hem afrontat diversos reptes, però sempre amb la convicció de proporcionar als estudiants un centre d’aprenentatge de qualitat. Hem après moltíssim, estem treballant amb passió i dedicació, i hem rebut el suport incondicional dels nostres familiars, amics i col·laboradors com ADVISORIA by Talenom, imprescindibles per no defallir quan es generen dificultat. Cada pas que hem donat en aquest camí ens ha motivat a continuar millorant i contribuint positivament en l’educació dels nostres alumnes.

Què li diríeu a algú que està pensant muntar un negoci?

Si algú està considerant la possibilitat d’emprendre un negoci, li diríem que ho faci amb passió i compromís. És important identificar una necessitat o una oportunitat en el mercat i treballar amb perseverança per oferir una solució de valor. No tingueu por d’afrontar els desafiaments que puguin sorgir, ja que aquests són oportunitats per aprendre i créixer. La planificació i la recerca són claus, de la mateixa manera que rodejar-vos de col·laboradors i mentors perquè us puguin donar suport i orientació en el vostre camí cap a l’èxit empresarial.

Per què vau confiar en ADVISORIA by Talenom?

Només ens va caldre una reunió per a decidir treballar amb ADVISORIA by Talenom. Vam confiar perquè ens van oferir un servei altament professionalitzat i personalitzat en la gestió dels aspectes comptables i administratius del nostre negoci. La seva reputació com a gestoria de confiança va ser un factor clau en la nostra elecció. A més, la seva experiència i coneixement ens van proporcionar la tranquil·litat de saber que podíem comptar amb el seu suport i assessorament en tot moment. La col·laboració amb ADVISORIA by Talenom ha estat fonamental per a la creació i el creixement de la nostra acadèmia.

.