Enmig d’un panorama polític incert, el Govern d’Espanya ha anunciat un avançament electoral, previst pel pròxim diumenge 23 de juliol 2023, la qual cosa suposa un revés per a l’aprovació de lleis importants que es trobaven en tràmit legislatiu.

L’avançament electoral, justificat pel Govern en la necessitat d’enfortir el seu mandat i enfrontar els reptes polítics i socials actuals, implica que moltes de les propostes legislatives quedin estancades i no puguin ser dutes a terme en el curt termini. Dins de les lleis que probablement no tiraran endavant a causa d’aquesta situació es troben aquelles relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic. L’emergència climàtica requereix una resposta legislativa urgent i ambiciosa per a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i promoure la transició cap a fonts d’energia renovable. No obstant això, amb l’avançament electoral, és probable que aquests projectes de llei es quedin estancats, retardant així les mesures necessàries per a fer front a l’escalfament global.

Una altra àrea que es veurà afectada és la igualtat de gènere i els drets de les dones. En els últims anys, s’han tirat endavant avanços significatius en matèria d’igualtat, però encara persisteixen desafiaments importants. L’aprovació de lleis que promoguin la igualtat salarial, la conciliació laboral i familiar, i l’erradicació de la violència de gènere es veuen ara compromeses per aquesta decisió política.

Així mateix, el sistema judicial també es veu afectat per la falta de continuïtat en l’aprovació de lleis. Reformes necessàries per millorar l’eficiència i la independència del poder judicial podrien quedar als llimbs, dificultant així la modernització del sistema legal i la garantia d’un accés a la justícia efectiu per a tots els ciutadans.

En conclusió, l’avançament electoral a Espanya suposa un revés per a l’aprovació de lleis crucials que estaven en procés legislatiu. Si bé és necessari respectar les decisions democràtiques, és essencial que es trobin mecanismes per a garantir la continuïtat i avanç de les reformes necessàries per al progrés del país, independentment dels canvis polítics que puguin sorgir.