Hisenda ha decidit ser més permissiva amb els contribuents deutors. El departament de recaptació de l’Agència Tributària ha resolt elevar de 30.000 euros a 50.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris. D’aquesta manera, es podrà endarrerir o fragmentar el pagament dels deutes fins a 50.000 euros en els terminis legalment establerts, sense haver de donar cap explicació ni tenir l’obligació d’aportar garanties o avals a l’Erari Públic.

Aquest canvi de criteri coincideix amb la persistent inflació en el nostre país, ubicada ja en el mes de gener en el 5,8%, juntament amb altres condicionants que produeixen “enormes dificultats” en les economies corrents, com la inacabable i persistent guerra a Ucraïna, així com pels últims cops de cua de les seqüeles provocades per la pandèmia del coronavirus. En aquest sentit, el Govern considera “necessari” actualitzar aquesta quantia, perquè denota “certa obsolescència” davant l’evolució del context econòmic, que ha generat “enormes dificultats” a l’economia domèstica i als diferents sectors d’activitat pel xoc de l’oferta i l’increment dels preus. Cal recordar que, abans dels 30.000 euros ara vigents, els autònoms podien ajornar deutes de fins a 18.000 euros sense donar avals ni garanties.

Aquesta decisió entrarà en vigor el pròxim 15 d’abril, sense efectes retroactius, per la qual cosa només s’aplicarà als ajornaments presentats a partir d’aquesta data. Això significa que, a efectes de la determinació de l’import del deute, s’han d’acumular els deutes a què fa referència la mateixa sol·licitud “com qualsevol altre del mateix deutor per als quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin degudament garantits“.  L’ordre també estableix que es podrà sol·licitar un retard del pagament tant si el deute està en període voluntari com si ja es troba immers en període executiu.

No obstant això, aquesta ordre no afecta les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació quan es faci efectiva l’entrada en vigor d’aquesta ordre. En aquest cas, “seguiran regint-se pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud“.

Per a més informació o assessorament, no dubteu a contactar amb els professionals especialitzats del Dept. Fiscal d’ADVISORIA.