Tancàvem l’any 2022 amb l’entrada en vigor del Reial Decret, aprovat pel govern central, en el qual, entre altres, es dona llum verda a diverses mesures per intentar garantir el dret a l’habitatge davant de la situació actual d’increment de preus, però que en lloc de fer-ho amb recursos propis, com seria desitjable, ho fa a càrrec dels particulars.

En concret es tracta de quatre mesures que afecten l’actual regulació dels contractes d’arrendament d’habitatge   i que són les següents:

  • Prorroga la limitació de l’increment de les rendes de lloguer al 2%, per totes les actualitzacions s’hagin de realitzar durant tot l’any 2023, i per això, amb independència del que s’hagués pactat en els contractes, que habitualment és incrementar la renda en funció de l’increment de l’IPC, l’increment no podrà superar el 2%.
  • Estableix la possibilitat que en aquells en què la seva vigència finalitzi entre el 28 de desembre de 2022 i el 30 de juny de 2023, l’arrendatari pugui demanar una pròrroga de la durada del contracte per sis mesos més, que la propietat haurà d’acceptar forçosament.
  • Es prorroga la possibilitat que els Jutjats acordin la suspensió dels procediments de desnonament fins al  30 de juny de 2023 per aquells arrendataris que ho demanin i acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica.
  • A conseqüència de l’anterior mesura, prorroga fins al 31 de juliol de 2023 la possibilitat de demanar una compensació econòmica per aquells propietaris als quals el jutjat paralitzi els procediments de desnonament, davant de l’administració autonòmica competent que a Catalunya és l’agència Catalana de l’habitatge.

Des d’ADVISORIA us oferim l’assessorament dels nostres professionals formats en la matèria, per tal d’analitzar cada situació la detall i així poder-vos brindar #ElMillorConsell.