Després d’anys de reivindicacions, les dones de fer feines han aconseguit aquest dimarts un reconeixement dels drets laborals. El Consell de Ministres ha aprovat el subsidi d’atur per a les treballadores de la llar, en línia amb la normativa comunitària de la UE. Això afectarà les més de 373.000 persones afiliades a la Seguretat Social fent feines a domicilis particulars a Espanya.

El febrer passat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la normativa laboral espanyola les discriminava, perquè les deixava sense dret a atur.

A partir de l’1 d’octubre, les treballadores de la llar començaran a cotitzar per poder cobrar l’atur i per al fons de garantia salarial. A més, no podran ser acomiadades sense causa justificada. Ara caldrà un preavís d’entre 7 i 20 dies si la treballadora porta contractada un mínim d’un any i tindrà dret a una indemnització.  

En un termini de 6 mesos està previst que s’elabori un nou reglament amb els requisits de renda i patrimoni, així com les diferents tipologies de famílies, de cara a establir les bonificacions.

Principals canvis per aquest col·lectiu amb l’aprovació d’aquest decret-llei:

1) Les treballadores de la llar tindran dret a prestació d’atur. Aquest reconeixement no és per obra i gràcia del Gobierno sinó de les reivindicacions d’aquest col·lectiu i dels seus advocats. A més, al febrer el TJUE també va considerar que hi havia una discriminació indirecta per raó de sexe, tenint en compte que més del 95% del col·lectiu són dones.

2) A partir de l’1 de gener de 2023, els ocupadors, majoritàriament famílies, assumiran les obligacions en matèria d’alta i cotització per a les treballadores que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores/mes, eliminant-se la possibilitat que siguin els treballadors els que sol·licitin directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades.

3) El contracte s’haurà de fer per escrit, sigui quina sigui la seva durada. En cas contrari, s’entendrà indefinit i a jornada completa.

4) S’elimina la figura del desistiment, que permetia l’acomiadament sense causa i, per tant, sense les garanties de l’acomiadament per a tals situacions, en permetre prescindir de les treballadores de la llar sense justificar cap causa. A partir d’ara s’hauran d’acreditar els motius que puguin donar lloc a la finalització del contracte amb les empleades, estenent, en conseqüència, la protecció enfront de l’acomiadament.

5) S’estableix l’obligació de cotitzar per atur i per la protecció del FOGASA. Les persones que contractin una treballadora de la llar tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.

La nova cotització per atur fixada en un tipus del 6% (del qual l’ocupador assumeix el 5% i la treballadora l’1%) i el 0,2% per al Fogasa suposarà un increment de la quota mensual a la Seguretat Social de 31,38 euros en el cas de cotitzar per una base de 1.166,7 euros o de 4,49 euros en una de 500 euros, segons les dades facilitades per la Seguretat Social.

6) S’estableixen noves bonificacions (entre el 20 i el 45%, segons la renda del ocupador) en les quotes de Seguretat Social (contingències comunes) per a aquelles persones que contractin treballadores de la llar.

Podeu consultar la normativa sencera fent un clic aquí, i si necessiteu #ElMillorConsell, des d’ADVISORIA estarem encantats d’assessorar-vos.