La prevenció i lluita per a la igualtat, en contra de la discriminació i l’assetjament, són conceptes que han agafat força i presència en els últims temps. Cada vegada, guanyen més espai en la societat i, conseqüentment, en la normativa a aplicar.

L’assetjament laboral, per exemple, és una xacra a erradicar en el dia a dia de les nostres empreses. Aquesta situació ha donat lloc a noves obligacions per a les companyies. N’és exemple la implementació d’un protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral.

D’una banda, és molt important remarcar que els protocols d’assetjament ja són OBLIGATORIS per a totes les empreses, independentment del nombre de persones que hi treballen. De l’altra, avui dia, els plans d’igualtat són obligatoris únicament per a empreses que comptin amb més de 50 persones treballadores.

Actualment, la legislació espanyola estableix que “tota empresa ha de promoure condicions propícies per evitar l’assetjament sexual en l’entorn laboral, així com qualsevol mena de discriminació per raó de sexe, sigui directa o indirecta”.

El protocol d’assetjament ha d’articular no només mesures preventives de conductes constitutives d’assetjament, sinó també el procediment d’actuació per garantir el compliment de la norma:

ADVISORIA compta amb diferents mecanismes per assegurar que la teva organització es converteixi en un espai segur i lliure de qualsevol mena d’assetjament, sigui per prevenir aquesta classe de situacions com per investigar possibles queixes o denúncies.

Per a més informació, estarem encantats d’assessorar-los i oferir-los #ElMillorConsell.