9 Team Grup Constructor és una empresa constructora amb més de 15 anys d’experiència i està formada per un grup de persones als que uneix un únic objectiu: la satisfacció dels seus clients.

El grup es dedica a la realització d’estructures de formigó armat, excavacions, edificacions en obra nova, reformes i rehabilitacions i obra civil principalment.

Parlem del moment actual i dels reptes de futur del sector de la construcció amb Daniel Camp, administrador de 9 Team Grup Constructor.

La construcció ha estat un dels sectors que més ha patit la crisi. Com heu afrontat els reptes de l’últim any a 9 Team Grup Constructor?

9 Team Grup Constructor ha estat un grup amb un equip professional que, des de la seva constitució, ha vingut superant tots i cadascun dels reptes que les circumstàncies de la vida els han anat condicionant. Durant l’últim any, i per culpa de la pandèmia mundial de la COVID-19, 9 Team Grup Constructor ha emprès encara amb més força l’objectiu de seguir treballant i de superar les adversitats de la pandèmia, havent aconseguit sobreposar-se en tot moment a les circumstàncies i havent continuat treballant durant tot aquest temps de forma incansable amb l’únic objectiu d’estar a la disposició dels seus clients.

En quin punt es trobat actualment el sector de la construcció a Catalunya? Es podran recuperar les xifres prèvies a la pandèmia amb celeritat?

Actualment el sector de la construcció a Catalunya està experimentant un cert creixement de demanda que comporta que les empreses constructores vegin els seus ingressos incrementats per sobre de les expectatives. Malgrat això, cal ser molt prudents a l’hora d’analitzar aquests indicadors, perquè un creixement de demanda en la construcció – igual que un creixement en qualsevol altre sector – no comporta necessàriament un creixement de l’economia global, podent disminuir aquesta demanda d’un dia per l’altre sense motiu aparent. Per això, a 9 Team Grup Constructor volem adaptar-nos a les situacions financeres dels nostres clients i de cada moment, tot entenent que les circumstàncies econòmiques i socials són fluctuants i hem de conviure amb aquestes.

Els fons europeus per a la recuperació econòmica ajudaran al sector?

Els fons europeus per la recuperació econòmica són partides de diners que l’Estat ha de repartir de forma equitativa i en els sectors més vulnerables després de la pandèmia, tot augurant una recuperació econòmica àgil. Malgrat això, és molt difícil esbrinar quin serà el paper que jugarà el sector de la construcció dins de les negociacions dels fons europeus, essent aquesta una qüestió que desborda la voluntat del sector perquè depèn de factors i indicadors als quals únicament s’hi pot accedir si el poder legislatiu i el poder executiu. Per tant, novament reiterem que sigui el paper que sigui el que jugui el sector constructor en aquest pla de recuperació econòmica, nosaltres hi serem per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients i a la situació que esdevingui en un futur – molt incerta i de la que no podem extreure conclusions precipitades -.

Quines àrees de negoci són les més rellevants per a 9Team Grup Constructor? Quins projectes teniu en marxa actualment?

9 Team Grup Constructor és una empresa que des de la seva constitució ha comptat amb unes àrees de negoci ben diferenciades que l’han ajudat a créixer i fer un repartiment equitatiu de tasques internes. Les àrees amb més importància dins del grup han estat la direcció i administració de la companyia, que s’han encarregat de governar la vida de l’entitat, i l’àrea de producció, formada per un equip de treballadors contractats amb un previ procés selectiu de recursos humans de qualitat en el que destaquen els valors que han caracteritzat sempre a 9 Team Grup Constructor. Els projectes que actualment estan en marxa són varis distribuïts pel Maresme i pel Barcelonès.

Amb la pandèmia, moltes famílies s’han adonat de la importància de viure en un espai ampli que permeti descansar, treballar i gaudir de l’aire lliure. Esteu notant aquestes demandes en la construcció d’habitatges?

La pandèmia de la COVID-19 ha revolucionat la vida de tots i totes, però, alhora, ha generat un canvi en la demanda dels gustos dels nostres clients. Les construccions que a hores d’ara més èxit suposen són aquelles relacionades amb habitatges on les seves característiques principals siguin: l’espaiositat, la claror, l’accés a un jardí o zona d’aire lliure. Evidentment, el confinament domiciliari esdevingut durant bona part de l’any 2020 ha fet que els nostres clients busquin un lloc on poder habitar de forma tranquil·la i on poder passar moltes hores malgrat les circumstàncies exteriors.

A 9 Team Grup Constructor esteu compromesos amb la sostenibilitat. Com aconseguiu reduir limpacte de la vostra activitat?

La sostenibilitat és un objectiu pel qual s’ha de lluitar de forma conjunta en la nostra societat. Per això, 9 Team Grup Constructor ha estat sempre compromès amb el medi ambient i la conservació de l’espai natural i de les espècies, emprenent totes les mesures al seu abast per tal que les seves construccions i materials emprats fossin els més adients possibles per assolir el mencionat objectiu. Per això, tot i ser obligatòries per normativa, 9 Team Grup Constructor sempre ha complert amb els certificats oportuns de runes, deixalleria i residus.

Per on passa el futur més immediat d’una empresa com 9Team Grup Constructor?

9 Team Grup Constructor està format per un equip humà on l’objectiu principal és treballar al servei dels seus clients de la forma més satisfactòria possible, adaptant-se a les circumstàncies socials de cada moment per fer de la seva feina un treball digne, humà i al servei de les persones. 9 Team Grup Constructor està compromès amb aquest objectiu i continuarà fent-ho de la mateixa manera, emprenent totes les millores possibles per tal de satisfer les necessitats de tots i totes en moments com els que ens toca passar.

Per què vau confiar en ADVISORIA, advocats i economistes?

9 Team Grup Constructor va confiar en ADVISORIA perquè és un despatx professional compost per un gran grup humà que treballen tots cap a una única direcció i aquest fet ens va aportar la confiança que necessitàvem per poder derivar els nostres assumptes.