El Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró ha dictat una sentència en data 11 de maig de 2021 que estima la demanda de la nostra clienta i declara la nul·litat dels contractes d’adquisició d’accions en l’ampliació de capital de Banco Popular S.A. de l’any 2016. 

La sentència condemna a Banco Santander S.A., successora de Banco Popular S.A., a la restitució de l’import de 151.593,22 euros derivada de la nul·litat declarada, a més dels interessos legals des de la data de la subscripció de les accions i amb expressa imposició de les costes processals a l’entitat.

El Jutge considera que, dels fets al·legats i la norma jurídica invocada per la demandant, procedeix l’estimació de la demanda, tant per l’existència d’un notori i manifest dol actiu de l’entitat Banco Popular, que ‘’va faltar a la veritat en la publicitat efectuada per a la comercialització de l’ampliació de capital en relació a la  seva situació patrimonial, presentant-se amb una aparent solvència quan en realitat estava en situació de fallida tècnica, i a més, que aquesta conducta va provocar error en el consentiment de la clienta’’.

Literalment diu que ‘’la informació sobre la solvència de l’entitat BANCO POPULAR facilitada per la pròpia entitat a través dels fets rellevants que publicava, el fullet de comercialització emès i dipositat en la CNMV o, la informació facilitada pels empleats de la mateixa de manera prèvia a l’ampliació de capital, va ser notòriament incorrecta, per no emprar un altre qualificatiu més concorde’’.

I justifica la seva decisió, seguint el criteri de la majoria de les Audiències Provincials de l’Estat, en que ‘’l’entitat Banco Popular no sols va ometre la informació real de la seva situació patrimonial i de solvència econòmica, sinó que pot dir-se sense rubor, que va exagerar (per no dir va falsejar) la seva situació de solvència aparent, a fi de que la subscripció de l’ampliació de capital que les noves accions emeses representaven, fos atractiva per als particulars, a través de la que pretenia capitalitzar-se, emparats en uns números d’estabilitat i solvència que el temps ha demostrat que no sols no eren reals, sinó que ocultaven la situació de fallida tècnica de l’entitat, que va estar en situació de causa de dissolució jurídica i econòmica, a la qual no va arribar a conseqüència de l’adopció de la decisió de la seva resolució i amortització d’accions, que no és més que un eufemisme de la seva situació de fallida tècnica.’’

És aquesta circumstància la que el Tribunal valora com a element integrant del dol actiu i l’engany civil patit pels subscriptors d’accions en el moment previ a l’ampliació de capital de Banco Popular, en l’àmbit estrictament civil, atès que l’entitat va facilitar als compradors una informació irreal, exagerada i aparentment solvent, per a promoure i incentivar la voluntat de compra d’aquests, però no ajustada a la realitat.

El Jutge conclou que ‘’és difícil pensar que algú subscriuria una sola acció d’aquesta entitat si BANC POPULAR hagués indicat als possibles subscriptors de l’ampliació del seu capital social al juny de 2016 que estava en situació de fallida tècnica per incorrecta formulació dels seus comptes anuals, que de fet va comportar el 7 juliol de 2017 la seva resolució i venda pel preu simbòlic d’1 €’’.

Si tenen qualsevol consulta al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats en dret bancari.