El Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona condemna el cessament en la venda i sentencia la retirada del mercat dels productes de totes les màquines Monsieur Cuisine Connect de Lidl. El jutge considera que s’han violat els drets de la patent de Thermomix, propietat de l’empresa alemanya Vorwerk, a la qual, a més, ara s’haurà d’indemnitzar.

El cas de la Thermomix contra la Monsieur Cuisine Connect és un dels casos més rellevants i mediàtics d’ Espanya dels últims anys perquè ha posat en coneixement dels consumidors l l’alt valor de les patents i de la propietat industrial per a una empresa.

En aquest context, Espanya va reconèixer la patent europea de Thermomix l’any 2008 amb la identificació ES 2 301 589 T3, tractant-se de la invenció d’una màquina de cuina incloent 8 característiques i/o reivindicacions de producte.

Deu anys més tard, Lidl va començar a comercialitzar un altre robot de cuina, el Monsieur Cuisine Connect, l’estiu de 2018.

La discussió jurídica s’ha centrat en si la patent reconeguda a Espanya recull de manera explícita i com a reivindicació, com a característica pròpia i innovadora, les funcions que defineixen a Thermomix i per tant estarien aquestes protegides per la patent, no podent llavors ser reproduïdes ignorant aquest reconeixement. Essencialment, el debat s’ha centrat en la funció de pesat d’aliments que realitza Thermomix, gràcies a un circuit independent del circuit que controla el moviment del got.

Segons la sentència, Lidl reprodueix en el seu robot totes i cadascuna de les característiques de la reivindicació 1 del relat de característiques pròpies de la patent de Vorwerk i per aquesta raó ha estat condemnada perquè l’article 59 de la Llei 24/2015 de 24 de juliol, de Patents, és absolutament clar:

“Article 59. Prohibició d’explotació directa de la invenció. 1. La patent confereix al seu titular el dret a impedir a qualsevol tercer que no compti amb el seu consentiment.”

En definitiva, patentar un producte o prototip industrial serveix per a garantir el dret exclusiu sobre el mateix durant un període de temps determinat. O, que en cas de compartir-se amb altres companyies, aquestes hagin de pagar un cànon.

En cas que no es patenti l’invent, la competència tindria el dret a fer ús lliurement d’aquest, sense percebre cap mena de contraprestació.

El principal o únic desavantatge que ofereix registrar una patent és que tens l’obligació d’explotació, sigui per tu o mitjançant una altra entitat autoritzada, de manera que l’invent es posi a disposició de la societat.

L’assessorament professional en el registre de patents i marques és altament recomanable perquè el nom de la teva marca i la teva patent són elements de diferenciació, és una manera de protegir la teva idea.