El Tribunal Suprem en Sentència núm. 149/2020 dictada el passat 4 de març ha desestimat el recurs de cassació d’una entitat financera contra una sentència que havia declarat la nul·litat d’un contracte de targeta de crèdit revolving per considerar usurari l’interès remuneratori per ser manifestament desproporcionat i excessiu, fixat inicialment en el 26,82% TAE i que s’havia situat en el 27,24% a la data de presentació de la demanda.

Què són les targetes revolving?

Són targetes de crèdit en la qual s’ha triat la modalitat de pagament flexible i que permeten retornar el crèdit de forma ajornada mitjançant el pagament de quotes periòdiques que varien en funció de les quantitats disposades.

Què en diu el Tribunal Suprem?

De la lectura dels titulars de premsa, erròniament es pot pensar que aquesta sentència del Tribunal Suprem de 4 de març de 2020 és la primera en la que l’Alt Tribunal es pronuncia sobre el caràcter usurari d’aquest tipus de targeta de crèdit.

Ja s’havia pronunciat en altres ocasions ja als anys 2012 i 2013, confirmant el seu criteri en la Sentència núm. 628/2015 del Ple de la Sala Primera, de 25 de novembre de 2015, en la que ja va declarar el caràcter usurari d’un crèdit revolving concedit per una entitat financera a un consumidor a un tipus d’interès remuneratori del 24,6% TAE.

La conseqüència va ser que el crèdit estava afectat de nul·litat “radical, absoluta i originària” i que, segons el que es preveu en l’article 3 de la Llei de Repressió de la Usura de 1908, el client només estarà obligat a retornar la suma rebuda o disposada amb la targeta de crèdit.

També s’havien pronunciat nombroses Audiències Provincials i Jutjats de Primera Instància, que varen considerar que l’interès d’aquestes targetes de crèdit era manifestament desproporcionat i excessiu i que se n’havia de declarar la seva nul·litat.

Sense anar més lluny, el Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Mataró, estimant les nostres pretensions, va declarar el passat 13 de febrer de 2020 el caràcter usurari d’una targeta de crèdit revolving que tenia uns interessos del 26,82%, obligant a l’entitat financera a liquidar el contracte descomptant tots els interessos cobrats els últims 10 anys.

Si tenen qualsevol dubte al respecte, a ADVISORIA l’assessorarem a través dels nostres professionals especialitzats en dret bancari.

]]>