Els professionals d’ADVISORIA han analitzat les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2019 elaborat per BBVA que es van presentar la darrera setmana d’octubre. Amb un creixement del 2,9%, el Vallès Oriental, i un 3,3% El Maresme, són dues de les comarques que se situen com les que lideren el creixement econòmic des de la fi de la crisi, juntament amb les comarques de la costa i del prelitoral entre La Selva i el Baix Camp.

Segons aquest Informe Anual, el Vallès Oriental estaria situat en el setè lloc en creixement compartint el 2,9% de creixement de Valor Afegit Brut (VAB) amb el Bages i per sota del Solsonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Maresme, el Pla d’Urgell. El 2017 el Vallès Oriental estava situada també en setè lloc tot i que amb un creixement un punt superior (3,9%).

Aquest creixement del 2,9% el 2018 reflecteix la dinàmica industrial (3,2 %), una branca que genera vora el 39 % del VAB, recolzada en els serveis (2,5 %) i la construcció (5,0 %), mentre el primari, el 2018, queia (-1,2 %).

El destacat ascens del VAB industrial del Vallès Oriental reflecteix l’important creixement de les manufactures (3,2 %), on pràcticament totes les més importants branques com la química, la metal·lúrgia i productes metàl·lics i dels productes farmacèutics han crescut de forma elevada.

El fort increment de la construcció el 2018 recull la millora de les branques d’instal·lació i acabat d’edificis, demolició i preparació de terrenys i obra civil, juntament amb la d’edificació i promoció immobiliària. Aquesta darrera reflecteix la creixent recuperació de la construcció residencial

L’Anuari Econòmic detecta un canvi en les fonts de creixement de l’economia catalana. Si des de l’inici de la recuperació de la crisi les exportacions industrials havien estat el principal motor de creixement, el 2018 són els serveis els que agafen el relleu d’aquest creixement.

Això també ha passat al Vallès Oriental, on l’augment del terciari expressa el dels serveis privats (2,4 %) i també dels col·lectius (2,9 %). 

Per Ivo Florenza, Conseller Delegat d’ADVISORIA, la comarca del Vallés Oriental sempre ha estat un motor molt important per a l’economia catalana. El creixement del 2.9% així ho demostra i més si tenim en compte comparacions amb d’altres comarques o inclús països de la Unió Europea amb creixement nul. Tot i això, pensem que la comarca pot i ha de tenir un pes més fort pel seu gran potencial dins el sector industrial i de serveis, i per tant, cal seguir treballant i sumant esforços per aconseguir noves inversions per així poder millorar aquests resultats.

Segons aquest Informe Anual, el Maresme estaria situat en el quart lloc en creixement compartint el 3,3% de creixement  de Valor Afegit Brut (VAB) amb el Pla d’Urgell i per sota del Solsonès, el Garraf i el Baix Llobregat, amb un creixement del 4% les tres comarques. El 2017 el Maresme estava situat en cinquè lloc.

Aquest creixement del 3,3% el 2018 reflecteix els avenços de la construcció (7,5 %), el primari (3,7 %) i els serveis (3,5 %), tot i el modest augment de la indústria (0,9 %). Amb aquests resultats, el Maresme ha deixat ja al darrere la crisi, amb un VAB que el 2018 supera en un 2,6 % el del 2007, atès que la intensa millora 2013-18 (increment del 16,4 %) ha més que compensat la contracció 2007-13 (-11,9 %).

L’Anuari Econòmic detecta un canvi en les fonts de creixement de l’economia catalana. Si des de l’inici de la recuperació de la crisi les exportacions industrials havien estat el principal motor de creixement, el 2018 són els serveis els que agafen el relleu d’aquest creixement.

Això també ha passat al Maresme, on l’augment del terciari expressa l’alça del VAB dels serveis privats (3,4 %) i també el fort avenç dels públics o parapúblics (educació, sanitat i AAPP), que van créixer d’un 4,0 %.

Amb la millora del 2018, el VAB del sector terciari supera llargament (en un 16,1 %) el del 2007, mentre que, pel que fa a l’afiliació i després del fort augment del 2018 (5,3 %), els 106.000 afiliats registrats es troben a l’entorn del 20% per sobre els del 2007.

El modest augment de la indústria al Maresme (0,9%) reflecteix el baix creixement de les branques manufactureres i la davallada de les d’energia, gas i aigua. Entre les manufactures hi ha hagut una pèrdua de les industries químiques i d’alimentació.

Per Manel Fernández, Conseller Delegat d’ADVISORIA, aquest enfortiment del creixement econòmic del Maresme per sobre de la mitjana ens ho hem de prendre com una bona notícia, però s’ha de relativitzar amb l’escassíssim pes de la industria i amb la prudència que requereixen els vents de recessió que semblen bufar ben a prop. Si definitivament ens situem com una comarca de serveis, l’objectiu hauria de ser elevar al màxim el nivell i la qualitat del mateixos i ser, sempre, inconformistes a la part que competitius davant d’altres ofertes tan nacionals com internacionals en una economia global.

]]>