news núm. 77

NOVEMBRE 2017

ACTUALITAT

Permisos de paternidad y maternidad, mucho por hacer todavía


Eva Moreno Arnal
Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona.
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró nº1003.

Esta semana ha saltado a la prensa la noticia de que Ciudadanos ha alcanzado un acuerdo con el PP para ampliar la duración del permiso de paternidad, a fin de que éste pase de cuatro a cinco semanas para todos aquellos padres que lo soliciten, y cuyos hijos nazcan a partir de este próximo mes de enero de 2018.

// Llegir més //

Reformas urgentes del trabajo autónomo 2017


Lluïsa García
Técnica especialista administrativa

El pasado 24 de octubre se publicó de forma definitiva la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Destacamos que finalmente no se ha incorporado ninguna enmienda a su articulado inicial. De entre las novedades que la nueva normativa introduce, destacaremos aquellas que todo trabajador autónomo debe conocer como son las mejoras de la protección social, la eliminación de las tablas administrativas y la aplicación de medidas de fomento del emprendimiento.

// Llegir més //

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Novetats en matèria de despeses deduïbles en la determinació del Rendiment Net de les activitats econòmiques en règim d’estimació directa


Alfred Nomen Fernández
Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona.
Gestor Administratiu Col·legiat nº 2022.

Una de les novetats és que les despeses de subministraments derivades del treball en el propi habitatge, quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge (com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet) resultaran deduïbles en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.
 
// Llegir més //

Termini de presentació del model 347

La Direcció General de Tributs ha confirmat que el termini de presentació del model 347, corresponent a les operacions realitzades amb tercers de 2017, serà el mes de febrer de 2018, encara que es preveu que pels següents exercicis s’avanci a gener.
 
// Llegir més //

L'ESPAI DEL CLIENT

Strategycomm, agència de comunicació

Strategycomm  és una agència de comunicació amb 17 anys d’experiència que durant aquest temps ha portat la comunicació de moltes petites i mitjanes empreses, autònoms, entitats, institucions i gremis. Amb la seva seu principal a Mataró i amb en Joan López al capdavant, aquesta agència de comunicació fa totes les tasques necessàries perquè els seus clients aconsegueixin els seus objectius: tenir més clients, obtenir millors resultats i/o aconseguir posicionar millor la seva marca en un mercat molt competitiu en tots els àmbits.  Per aconseguir-ho planifiquen la millor estratègia comunicativa, ja sigui a través de la gestió de les xarxes socials, administrant aparicions en mitjans de comunicació, posicionament web, creació de logos, organització d’esdeveniments, creació de webs i continguts multimèdia, entre d’altres.

// Llegir més //
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
  Assessorament legal a empreses i particulars.
Gestió finacera.
Contractes i estructura salarial.
  Nòmines, convenis i acords.
Dret bancari.
Dret administratiu.
Dret de l'esport.
  Dret hipotecari.
Dret de família.
Inspeccions fiscals davant l'Administració Tributària.
 
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar 
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.

www.advisoria.cat


Donar-se de baixa