Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquí

Ivo Florenza Ferrer
Economista. Soci i conseller delegat d’ADVISORIA.

En el redactado de este nuevo RDL publicado en el BOE del sábado 5 de julio de 2014 se empieza aludiendo a lo que ya todos conocemos y hemos sufrido: “ …que la grave recesión que desde 2008 venía experimentando la economía española fruto de la acumulación de desequilibrios durante los años anteriores, ha hecho necesaria la adopción de profundas reformas urgentes para recuperar la senda de crecimiento…” Parece ser que lo peor ha pasado y que ya estamos en una situación favorable para poder empezar a retomar los números verdes. Es así, que en esta introducción....

[ llegir + ]

Ivo Florenza Ferrer
Valentí Sànchez Díaz
Graduat Social. Soci d'ADVISORIA. Departament laboral.

La Garantía de Empleo Juvenil consistirá en un registro telemático único para toda España en el que se inscribirán los menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. Los requisitos que deberán reunir estos jóvenes serán tener entre 16 y 25 años, si tienen reconocido un grado de discapacidad superior al 32% se eleva hasta los 30 años, estar empadronados, no haber trabajado en los últimos 30 días, ni haber recibido ninguna acción educativa en los últimos 30 días ni formativa en los últimos 90 días. A las empresas que contraten de forma indefinida a un joven inscrito en el...

[ llegir + ]

Valentí Sànchez Diaz
Montse Prades Oleas
Llicenciada en dret. Departament jurídic.

Amb l’objectiu principal de protegir de forma adequada els drets dels consumidors, i per tal d’igualar i harmonitzar la seva situació en l’àmbit de la Unió Europea, s’ha modificat recentment la llei de consumidors i usuaris, tot incorporant al text vigent el contingut de normativa i resolucions judicials europees al respecte. Per part d’ADVISORIA s’ha analitzat l’abast d’aquesta modificació així com la seva incidència en les transaccions més habituals, com poden ser les compres via internet o via telefònica, en ser els àmbits en que el particular quedava més desprotegit...

[ llegir + ]

Montse Prades
Noemí Pelegrín Vargas
Advocada especialista en Dret Civil i immobiliari.

La recent Llei 14/2013, de 27 de setembre, “de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” ha suposat un canvi per a tots aquells estrangers que vulguin invertir a Espanya el seu capital, concedint-los un visat d’estància, o en el seu cas, de residència, si es compleix un d’aquests requisits: Inversió inicial per un valor igual o superior a dos milions d’euros en títols de deute públic espanyol, o per un valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions socials d’una empresa nacional, o dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles. Per...

[ llegir + ]

Noemí Pelegrin
 
Resultats termòmetre
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.
www.advisoria.cat