Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquÝ

Xile es postula com un mercat emergent amb oportunitats per les pimes catalanes en el món de les TIC i el turisme, aquesta és la principal conclusió de la Jornada organitzada per ADVISORIA, amb la col·laboració de les consultores internacionals ORBIA INVEST i ADMINEX, que es va portar a terme a l'auditori de la Mutua Universal el passat 30 de maig.

La Jornada, a la que hi van assistir empresaris de diversos àmbits, va comptar amb la presència del Ministro de Bienes Nacionales del Govern de Xile, Víctor Osorio que va intervenir, al final de la Jornada, a través de videoconferència.

La Jornada va estar presentada i moderada per Manel Fernández, soci d'ADVISORIA que va destacar la rellevància de les pimes i micropimes en el panorama empresarial català i la importància de fer un pas endavant i passar del mercat local a l'internacional, encoratjant tots els presents a prendre la decisió de sortir fora.

Manel Fernández

La primera intervenció de la Jornada va anar a càrrec d'Àlex Vergés, soci de la consultora internacional ORBIA INVEST, i especialista en negocis a Xile, va exposar als assistents les vicissituds del país, un paradigma d'estabilitat en el marc iberoamericà convertit en una plataforma estable que està portant a terme un creixement sostingut però que cerca aliances per tenir una millor projecció al mercat.
Vergés va destacar que els xilens veuen amb bons ulls els empresaris catalans per l'experiència empresarial i el coneixement dels sectors TIC, i turístic, aquest darrer amb molt futur a Xile, que per la seva situació i posició geoestratègica en el món és postula com un gran destí turístic de primer ordre.
Àlex Vergés, per la seva experiència com a consultor, va concloure la seva intervenció destacant l'economia xilena com a paradigma d'estabilitat en el món iberoamericà, l'estreta relació amb Espanya i la seriositat de tracte, fan de Xile un país de grans oportunitats per les pimes de Catalunya.

Àlex Vergés

A la Jornada vam comptar amb la presència de Salvador Sedó, diputat sortint del Parlament Europeu i vicepresident SME-Europe (Petites i Mitjanes Empreses d'Europa) qui va intervenir per destacar els programes que Europa ha engegat, com el programa COSME per a la Competitivitat de les Empreses i les Pimes, que ajuda als emprenedors i les petites i mitjanes empreses a començar a operar, accedir a finançament i internacionalitzar-se. Sedó va destacar que a Europa s'està treballant fort per ajudar a les Pimes, que a la UE representen el 99% del teixit industrial i donen feina a 75.000 Milions de persones, i a les micropimes, -empreses de fins a 10 treballadors-, que a Espanya representen un 83% del total de les empreses.

Salvador Sedó

Begonya Pelegrín, sòcia de la consultora internacional ADMINEX SPAIN, va parlar de la mobilitat internacional i del desplaçament de treballadors, insistint en la importància del coneixement cultural del país al iniciar un procés d'internacionalització, aspecte que cada vegada més es materialitza en el moviment de treballadors durant un temps determinat en un altre país.
Per Begonya Pelegrín, per preservar qualsevol problema que afecta a l'empresa però també al treballador és de cabdal importància l'assessorament previ en els aspectes relatius a la Seguretat Social tant en països de la UE, tercers estats que mantenen conveni amb la Seguretat Social o tercers estats sense conveni.

Begonya Pelegrín

La Dra. Rosa Guasch, de la Mutua Universal, va parlar de com es materialitza la gestió sanitària de l'accident de treball a l'estranger, exemplificant amb casos pràctics la gestió que porta a terme la Mutua Universal quan un treballador està desplaçat a l'estranger i sofreix un accident derivat de la seva feina.

Després d'una pausa pel còctel on tots els participants van poder fer networking i parlar sobre les interessants ponències de la Jornada, el Ministro de Bienes Nacionales del Govern de Xile, Víctor Osorio, va intervenir per videoconferència.
Osorio va destacar la necessitat dels empresaris xilens de cooperar tant amb emprenedors del seu país com de l'exterior per a la garantia de la sostenibilitat del patrimoni nacional.

Víctor Osorio va insistir als empresaris presents a la Jornada que la crisi d'Europa, i sobretot la d'Espanya, es postula com una oportunitat per Xile, que està preparat per rebre el know how de les pimes catalanes i formar una xarxa de cooperació en turisme i empreses TIC.
El Ministre va explicar als presents que Xile està sotmesa a un procés de creixement i que el govern s'ha compromès a resoldre el problema de les desigualtats que hi ha al país amb un programa de transformacions i canvis profunds que es materialitzen en la necessitat d'una nova constitució, d'una reforma tributària i d'una reforma de l'educació que han de donar certa estabilitat al país.
Víctor Osorio, responsable de l'administració del territori fiscal en polítiques de govern de Xile, d'un territori del que més de la meitat és nacional, va explicar als assistents la necessitat de Xile de preservar el patrimoni públic i de relacionar-se amb empreses del sector privat.
Pel Ministre, el seu país està fent un viratge cap a l'estabilitat, amb molts projectes d'energies renovables, que necessiten d'emprenedors tant xilens com de l'exterior per ajudar a garantir l'estabilitat del patrimoni.

Xile, per la seva situació estratègica per ser un país que llinda amb tres continents, per ser un país receptiu i obert a l'exterior i per les condicions de seguretat i estabilitat econòmica es postula com a plataforma per la internacionalització de les pimes catalanes.

[ veure imatges de la jornada ]

Advisoria
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.
www.advisoria.cat