Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquÝ

El nostre equip

Andrés Marín Labera, Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret Civil Català, s'ha incorporat a l'oficina de Barcelona d'ADVISORIA amb la finalitat de potenciar l'àrea mercantil i concursal.

Andrés Marín
Noemí Pelegrín Vargas
Advocada especialista en Dret Civil i immobiliari.

Els contractes d’arrendament en els que, a l’entrada de la LAU del 1994, l’arrendatari sigui persona física, només s’extingiran el 31/12/2014 si s’ha produït la subrogació del descendent. En cas contrari, és a dir, en cas que l’arrendatari sigui l’arrendatari inicial, duraran fins a la jubilació o defunció d’aquest arrendatari, ara bé, si es va produir la subrogació a favor del cònjuge....

[ llegir + ]

Noemí Pelegrín
Manuel Fernández Trenas
Advocat. MBA per ESADE. Soci-Director de l’àrea jurídica.

El passat 11/03/2014, el Tribunal Constitucional, arrel de la qüestió de constitucionalitat plantejada per la Sala del Social del Tribunal Suprem, en relació amb el paràgraf cinquè de l’article 174.3 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, segons redacció donada per la Llei 40/2007, ha dictat...

[ llegir + ]

Manuel Fernández
Eva Moreno
Sòcia d’ADVISORIA, Responsable de Dret de Família.

En l’àmbit dels delictes patrimonials (furt, robatori amb força sobre les coses, estafa, apropiació indeguda, insolvència punible i danys), la “Família”, valorada com una institució fonamental de la nostra Societat, ha estat històricament protegida pel legislador penal, sota la màxima subjacent que “els draps bruts es renten a casa”...

[ llegir + ]

Eva Moreno
 
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.
www.advisoria.cat