Si no pot veure correctament aquest e-mail, premi aquí

Valentí Sànchez Díaz
Graduat Social. Soci d'ADVISORIA. Departament laboral.

Con efectos sobre los contratos indefinidos efectuados desde el 25 de febrero de 2014, se aprueba una reducción de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes.

[ llegir + ]

Valentí Sànchez Diaz
Noemí Pelegrín Vargas
Advocada especialista en Dret Civil i immobiliari.

La llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, ha modificat el tipus de gravamen del Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) aplicable a Catalunya, a partir del dia 1 de febrer de 2014, per a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA, és a dir, els arrendaments d’habitatge, tant si s’han celebrat en document privat, com en document públic.

[ llegir + ]

Noemí Pelegrin
Jaume Rovira Rojas
Advocat. Soci d’ADVISORIA. Departament Jurídic.

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el passat 30 de gener, va venir a modificar parcialment la Llei 19/2010, de regulació de l’Impost sobre Successions i Donacions.

[ llegir + ]

Advisoria, El millor consell
Xavier Barrionuevo Sanchez
Diplomat en Ciències Empresarials. Àrea Econòmica - Fiscal.

A raíz de la publicación de la Ley 7/2012, la llamada “ley antifraude”, se “modificó” entre otros la Ley 58/2003, General Tributaria, mediante la cual se introdujo el articulado respecto a la obligatoriedad de informar los bienes y derechos que los contribuyentes tienen en el extranjero, en determinados valores y circunstancias, desarrollado todo ello en el Reglamento General de actuaciones y procedimientos tributarios, Real Decreto 1065/2007.

[ llegir + ]

Noema Colomer
 
Els professionals d'ADVISORIA estem a la disposició de tots vosaltres per a consultar i solventar
les qüestions d'àmbit jurídic i fiscal. Podeu trucar i demanar dia i hora amb el professional encarregat de cada àrea.
www.advisoria.cat