news núm. 104

FEBRER 2020

 

ACTUALITAT

 

L’obligatorietat del pla d’igualtat en les empreses


Eduard Bellera Vila
Llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida - UOC
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró n.1840

 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, preveu en el seu article 45 l'obligació de les empreses d'elaborar i aplicar un Pla d'Igualtat que reculli les mesures a adoptar per a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones i mesures per a la prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe

// Llegir més //


 

Entra en funcionamiento el Pre303, una nueva forma de presentar el IVA


David Serra Márquez
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (UB)

 

El pasado 28 de enero de 2020 se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la Resolución de 21 de enero de 2020 por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020.

En él se recogen algunos de los frutos que emanan del trabajo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) ha estado realizando a lo largo del año 2019, en la elaboración de un Plan Estratégico que orientará su actuación en los años venideros. 

// Leer más //

 

 

ADVISORIA amb l'esport

 

MRC International Training fa una sessió d’entrenament i desenvolupament als equips sènior de l’ADVISORIA BOET

 

L’empresa MRC Internacional Training (www.mrctraining.com) es dedica, des de 1988, a entrenar i desenvolupar a les persones que integren equips de treball de tot tipus d’organització amb l’objectiu d’optimitzar els seus resultats.

En aquesta ocasió, i a petició d’ADVISORIA, professionals de MRC van desplaçar-se, el 14 de febrer, fins al Pavelló municipal Eusebi Millan per portar a terme una sessió per a les jugadores i jugadors dels equips sènior de bàsquet de l’ADVISORIA BOET.

// Llegir més //

 

LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
  Assessorament legal a empreses i particulars.
Gestió Financera.
Contractes i estructura salarial.
  Nòmines, convenis i acords.
Dret bancari.
Dret administratiu.
Dret de l'esport.
  Dret hipotecari.
Dret de família.
Inspeccions fiscals davant l'Administració Tributària.
 

 

More
Advisorianews +
Advisoria News #17 +
Advisoria News #18 +
Advisoria News #19 +
Advisoria News #20 +
Advisoria News #21 +
Advisoria News #22 +
Advisoria News #23 +
Advisoria News #24 +
Advisoria News #25 +
Advisoria News #26 +
Advisoria News #27 +
Advisoria News #28 +
Advisoria News #29 +
Advisoria News #30 +
Advisoria News #31 +
Advisoria News #32 +
Advisoria News #33 +
Advisoria News #34 +
Advisoria News #35 +
Advisoria News #36 +
Advisoria News #37 +
Advisoria News #38 +
Advisoria News #39 +
Advisoria News #40 +
Advisoria News #41 +
Advisoria News #42 +
Advisoria News #43 +
Advisoria News #44 +
Advisoria News #45 +
Advisoria News #46 +
Advisoria News #47 +
Advisoria News #48 +
Advisoria News #49 +
Advisoria News #50 +
Advisoria News #51 +
Advisoria News #52 +
Advisoria News #53 +
Advisoria News #54 +
Advisoria News #55 +
Advisoria News #56 +
Advisoria News #57 +
Advisoria News #58 +
Advisoria News #0 +
Advisoria News #59 +
Advisoria News #60 +
Advisoria News #61 +
Advisoria News #62 +
Advisoria News #63 +
Advisoria News #64 +
Advisoria News #65 +
Advisoria News #66 +
Advisoria News #67 +
Advisoria News #68 +
Advisoria News #69 +
Advisoria News #0 +
Advisoria News #70 +
Advisoria News #71 +
Advisoria News #72 +
Advisoria News #73 +
Advisoria News #74 +
Advisoria News #75 +
Advisoria News #76 +
Advisoria News #77 +
Advisoria News #78 +
Advisoria News #79 +
Advisoria News #80 +
Advisoria News #81 +
Advisoria News #82 +
Advisoria News #83 +
Advisoria News #84 +
Advisoria News #85 +
Advisoria News #86 +
Advisoria News #87 +
Advisoria News #88 +
Advisoria News #89 +
Advisoria News #90 +
Advisoria News #91 +
Advisoria News #92 +
Advisoria News #93 +
Advisoria News #94 +
Advisoria News #94 +
Advisoria News #95 +
Advisoria News #96 +
Advisoria News #97 +
Advisoria News #98 +
Advisoria News #99 +
Advisoria News #100 +
Advisoria News #101 +
Advisoria News #102 +
Advisoria News #103 +
Advisoria News #104 +Mataró
Montserrat 54 3º
08302, Mataró
advisoriamataro@advisoria.cat
93 799 80 90

Granollers
Navarra 3 local
08401, Granollers
advisoriagranollers@advisoria.cat
93 870 18 66
x
This site uses own and third-party cookies to provide you a better experience and service.
When navigating or using our services you accept our use of cookies.
More information