ADVISORIA ofereix dins l'àrea ECONOMICA serveis que tenen com a objectiu satisfer les necessitats dels nostres clients en els àmbits fiscals, laborals i comptables.

ADVISORIA, amb seus a GRANOLLERS i MATARÓ, desenvolupa la seva activitat oferint, tant a empreses com a particulars, el corresponent assessorament amb un compromís total amb el client i amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en el servei, amb la màxima confiança i proximitat del client.

Destaquem alguns dels serveis que l'equip professional d'ADVISORIA desenvolupa:

 • Fiscalitat de persones físiques i d'empreses
 • Planificació fiscal i anàlisi de tots els canvis legislatius en matèria tributària
 • Auditories o "due diligence" fiscals o laborals
 • Assessorament o execució de tot allò relacionat amb la seva comptabilitat.
 • Revisió dels seus estats comptables i de la seva legalització.
 • Assessorament o execució de tot allò relacionat amb el càlcul dels impostos a satisfer.
 • Compliment de les corresponents obligacions formals.
 • Assessorament complert en matèria laboral: contractació, expedients de regulació, modificació de condicions laborals.
 • Elaboració de nòmines.
 • Assessorament en matèria legal i societària.
 • Assessorament en matèria de Procediment Tributari i inspeccions fiscals davant l'Administració Tributària
 • Processos de comprovació i investigació de l'Administració Tributària: processos d'inspecció per part de la AEAT, tant de comprovació abreujada com de caràcter general i davant de tots els òrgans i unitats d'inspecció dependents de la AEAT.
 • Assessorament en procediments econòmic-administratius, en tot tipus de procediments davant els Tribunals Econòmic-Administratius Regionals i Central: interposició de reclamacions, preparació d'al·legacions i recursos.
 • Plans de viabilitat
 • Valoracions d'empreses
 • Processos de compravenda d'empreses, revisions i due diligence.
 • Anàlisi de procediments interns per obtenir millors resultats.
 • Compliment de les diferents declaracions trimestrals, mensuals i anuals
 • Operacions de reestructuració, fusions, escissions, aportacions no dineràries de branca d'activitat

En un entorn complex i canviant com l'actual, amb els nostres serveis d'assessorament i gestió, des d'ADVISORIA estem al costat dels nostres clients en el moment de la presa de decisions, en el dia a dia i en la gestió de tots els seus recursos. Actuem amb el màxim rigor i coneixement normatiu. Per això, tenim els professionals adequats amb experiència i especialització disposats sempre a oferir el millor consell.

ADVISORIA assessora en la gestió dels recursos humans de la seva empresa

...en el seu inici:

 • Legalització de noves empreses.
 • Anàlisi entre les diferents modalitats de contractació existents.
 • Clàusules especials: confidencialitat exclusivitat, .../...
 • Annexes
 • Enquadrament correcte en el Règim de la Seguretat Social (General, Autònoms, Servei domèstic).

...en el seu desenvolupament:

 • Ordenació de l'estructura salarial, aplicació del conveni col·lectiu, acords d'empresa.
 • Sol·licitud i concessió de permisos i llicències.
 • Novacions contractuals: jornada, salari.
 • Mobilitat funcional o geogràfica.
 • Aplicació del règim disciplinari i sancions.
 • Tractament fiscal de las retribucions.
 • Representació davant de la Inspecció de Treball i de Seguretat Social.
 • Prestacions de Seguretat Social: Incapacitat Temporal, Maternitat i Paternitat

...i si arriba, al final:

 • Acomiadaments disciplinaris.
 • Extincions per causes objectives individuals i col·lectives.
 • Expedients de Regulació de Treball
 • Prestacions de Seguretat Social: Jubilacions i Incapacitats Permanents i temporals.
 • Fons de Garantia Salarial.Contacte àrea jurídica
juridic@advisoria.cat

Contacte àrea econòmica
economic@advisoria.cat


Mataró
Montserrat 54 3r
08302, Mataró
advisoriamataro@advisoria.cat
93 799 80 90

Granollers
Navarra 3 local
08401, Granollers
advisoriagranollers@advisoria.cat
93 870 18 66
x
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferirli una millor experiència i servei.
Al navegar o utilitzar els nostres serveis accepta l'ús que fem de les 'cookies'.
Més informació