19/10/2010
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2011

Projecte de Llei
NOVES MESURES FISCALS

-    Pujada moderada del tipus marginal en el tram estatal de l'IRPF per a contribuents amb bases liquidables superiors a 120.000 € (del 21,5% al 22,50%) i a 175.000 (al 23,5 %)
    o    Haurem de veure el tram autonòmic la pujada per conèixer l'augment de la pressió fiscal.

-    Modificació en l'IRPF de la tributació de les retribucions plurianuals: s'estableix un límit per rendiments per a l'aplicació de la reducció del 40% (Límit 300.000 €)

-    Mesures per evitar el diferiment de tributació dels socis de les SICAV (IRPF i IS)


MESURES PER A LES ENTITATS DE REDUÏDA DIMENSIÓ

-    Es modifica la Llei de l'Impost de Societats per a empreses de reduïda dimensió que perdin aquesta condició per superar el límit de 8 Mll € de volum de negoci, per a que puguin seguir aplicant aquest règim fiscal.

-    Es modifica la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics per a declarar exemptes en la modalitat d'operacions societàries, les ampliacions de capital que es facin en el 2011 i 2012.


ALTRES MESURES FISCALS

-    S'elimina la deducció per adquisició d'habitatge habitual per a contribuents amb base liquidable > o = 24.170,20 €

-    S'igualen els límits de deducció per lloguer d'habitatges als de deducció per adquisició d'habitatge habitual

-    S'augmenta del 50% al 60% la reducció dels rendiments nets per lloguer de bens immobles destinats a habitatge. Es redueix de 35 a 30 anys l'edat del llogater a efectes d'aplicar la reducció del 100%.
Share:Contacte de premsa
Eulàlia Roca
STRATEGYCOMM
C/ Montserrat, 60, 4a planta
08302 Mataró (Barcelona)
937 901 253 / 670 200 530
www.strategycomm.net

Mataró
Montserrat 54 3r
08302, Mataró
advisoriamataro@advisoria.cat
93 799 80 90

Granollers
Navarra 3 local
08401, Granollers
advisoriagranollers@advisoria.cat
93 870 18 66
x
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferirli una millor experiència i servei.
Al navegar o utilitzar els nostres serveis accepta l'ús que fem de les 'cookies'.
Més informació